SATPOL PP Kab Malang Open II Tahun 2021: Hasil Pertadingan Hari ke 2, Sabtu 6 Maret 2021

ayotenis.com, Malang, 06 Maret 2021 - Kejuaraan tenis bertajuk "SATPOL PP Kabupaten Malang Open II Tahun 2021" telah menyelesaikan pertandingan hari ke 2, Sabtu (6 Maret 2021). Berikut adalah hasil-hasil pertandingan hingga hari ke 2:

Ganda Putra KU 80 Tahun

Putaran 1


AGUNG MLG/MULYONO MLG Bye

SURYAT/ROBBY MLG Bye

BUDI KANCIL TLA/DWI S TLA Vs HUGENG WANDONO MLG/HASAN MLG: 86

NUZULKIFLI MLG/DWI Bye 

AGUS SANTOSO BLT/MISWANTO BLT Bye

REDI/ARMEN MLG Vs YANUAR/AGUS MLG: 81

ROHMAN/RINTO Bye

SYAFAAT AKBAR SBY/FANDY ERWANTO SBY Bye

DODDY/MIRZA MLG Bye

RICKY E. BASIR MLG/MUHAIMIN MLG Bye

TAUFIK SDA/DIDIK MAHMUDI SDA Vs SURYANTO/CONDRO LUKITO MLG: 81

YUDHA/ONGGO Bye

NAZARUDIN MLG/BOGEY MLG Bye

SAIFUL/TOKO MLG Vs GALIH/TEGUH: 86

ABAH GEMBONG MLG/PURNOMO Bye

ISMAIL SBY/NOORIMAN SBY Bye


Putaran 2


AGUNG MLG/MULYONO MLG Vs SURYAT/ROBBY MLG: 84

BUDI KANCIL TLA/DWI S TLA Vs NUZULKIFLI MLG/DWI: 08 

AGUS SANTOSO BLT/MISWANTO BLT Vs REDI/ARMEN MLG: 86

ROHMAN/RINTO Vs SYAFAAT AKBAR SBY/FANDY ERWANTO SBY: 28

DODDY/MIRZA MLG Vs RICKY E. BASIR MLG/MUHAIMIN MLG: 81

TAUFIK SDA/DIDIK MAHMUDI SDA Vs YUDHA/ONGGO: 38

NAZARUDIN MLG/BOGEY MLG Vs SAIFUL/TOKO MLG: 58

ABAH GEMBONG MLG/PURNOMO Vs ISMAIL SBY/NOORIMAN SBY: 28


Perempat Final


AGUNG MLG/MULYONO MLG Vs NUZULKIFLI MLG/DWI: 08 

AGUS SANTOSO BLT/MISWANTO BLT Vs SYAFAAT AKBAR SBY/FANDY ERWANTO SBY:

DODDY/MIRZA MLG Vs YUDHA/ONGGO:

SAIFUL/TOKO MLG Vs ISMAIL SBY/NOORIMAN SBY: 48


Ganda Putra KU 100 Tahun

Putaran 1


DIDIK/EKO JULI SBY Bye

ROELI/ANUNG SBY Vs ALI/RASMIANTO MLG: WO

YOYOK TLA/SUGENG MLG Vs TEGUH/PRAPTO BLR: 68

ADRIAN/MARTONO JKT Vs ARIE SUNDORO MLG/SOLEKAN MLG: 38

HARIADI/YANTO POH MLG Vs KARDI/WARSONO MLG: 84

TUTRI/PRAYIT MLG Vs JAROT BLT/SUWANTO BLT: WO

SWASTAU/JOKO MLG Vs HERI/KUATNO: 98(1)

MUNHAR/MERCY Vs RUDI SANTOSO/GANGSAR: 68

FERARY MLG/HERI BOYRENG MLG Vs KASDI/IMAM MLG: 86

DIMYATI/JATMIKO SBY Vs SAIFUL/YANTO: 86

WIJAYA/DONY SBY Vs YELI/SUSILA JMBR: 85

ANTON/YONO SBY Vs IMAWAN/KRISTIANDARU: 18

MUDI/JURID SBY Vs SYAMSUL/JUN MLG: WO

SYAIFUL BAHRI/YULIANTO PURNOMO Vs RASMIAJI/RUDI MLG: 38

PROF TRI JMBR/SUGIK JMBR Vs SUWANDI/SLAMET TLA: 82

RIAMAN/AMAT MLG Vs KUSMAEDI/PUJI ARNOWO MLG: 28


Putaran 2


DIDIK/EKO JULI SBY Vs ALI/RASMIANTO MLG: 83

TEGUH/PRAPTO BLR Vs ARIE SUNDORO MLG/SOLEKAN MLG: 84

HARIADI/YANTO POH MLG Vs JAROT BLT/SUWANTO BLT: 82

SWASTAU/JOKO MLG Vs RUDI SANTOSO/GANGSAR: 28

FERARY MLG/HERI BOYRENG MLG Vs DIMYATI/JATMIKO SBY: 82

WIJAYA/DONY SBY Vs IMAWAN/KRISTIANDARU: 28

MUDI/JURID SBY Vs RASMIAJI/RUDI MLG: 58

PROF TRI JMBR/SUGIK JMBR Vs KUSMAEDI/PUJI ARNOWO MLG: 48


Perempat Final


DIDIK/EKO JULI SBY Vs TEGUH/PRAPTO BLR: 86

HARIADI/YANTO POH MLG Vs RUDI SANTOSO/GANGSAR: 38

FERARY MLG/HERI BOYRENG MLG Vs IMAWAN/KRISTIANDARU

RASMIAJI/RUDI MLG Vs KUSMAEDI/PUJI ARNOWO MLG: 28


SATPOL PP Kab Malang Open II Tahun 2021: Hasil Pertadingan Hari ke 2, Sabtu 6 Maret 2021